cs en br

Venózní thrombektomický katétr (80cm) 10F

Model: 9/310 G

Dlouhá, měkká špička je výhodná během průchodu žilními chlopněmi, kdy nedochází k přílišnému traumatu a tak je sníženo nebezpečí opakujících se trombóz. Integrovaný kovový mandrén stabilizuje tělo katétru tak, jak je to nutné v žilním systému. Uzavírací ventil připojený k  mechanismu typu Luer umožňuje použití katétru jako žilního okludoru. K dispozici jsou tři velikosti těla katétru s různými velikostmi balónků. Arteriální embolektomický katétr není určen k použití v žilním systému, jelikož špička katétru není vyrobena za účelem průchodu žilními chlopněmi. Katétry nejsou určeny k endarterotomickým procedurám. Při všech katetrizačních postupech můžou nastat komplikace, například perforace, arterovenózní tvorba píštělí, dissekce plátu.

Všechny modely katétrů mají společné:

•    Balónek je pečlivě připevněn k tělu katétru a vykazuje symetrickou geometrii, tak jak je vyžadováno ve všech aplikacích.
•    Velikost katétru je rychle identifikována barevným označením. Velikost a plnící kapacita balónku je vyznačena na každém katétru.
•    Tělo katétru graduováno 10 cm značkami. Katétr o velikosti 2F je graduován po 5 cm.
•    Vhodná koncovka typu Luer.
•    Ekonomičnost.

NAPLNĚNÍ BALÓNKU
K naplnění balónku se většinou používá roztok chloridu sodného, který může obsahovat rentgenkontrastní médium v případě, že toto je homogenní a vysoce zředěné.
Pro katétry o velikosti 2F je doporučen oxid uhličitý. Občas musí být opraven objem plynu.
Varování: Vzduch nesmí být použit k naplnění balónku v případě, kdy prasknutí balónku může vést k tvorbě nebezpečné vzduchové embolie.
Před použitím by měl být katétr vyzkoušen ( naplněn na maximální objem, také by měl být vyzkoušen doporučený objem tekutiny ve stříkačce ).
Vyznačený maximální plnící objem katétru musí být striktně sledován, z důvodu vyhnutí se prasknutí balónku. Plnění balónku vyvolává odpor. V případě, že tento odpor chybí nebo klesá, balónek pravděpodobně prasknul. Zastavte plnění a okamžitě vytáhněte katétr.

STERILIZACE
Katétry jsou sterilizovány ethylenoxidem a mohou být v případě potřeby resterilizovány. Může být použita pouze sterilizace plynem. Teplota nesmí překročit 55 °C. Před sterilizací musí být nasazen mandrén. Bez nasazení mandrénu může vlivem teploty plynové sterilizace dojít k pokrčení dříku katétru. DISPOMEDICA GMBH nenese zodpovědnost za resterilizované a exspirované katétry.

SKLADOVÁNÍ
Katétry jsou dodávány ve sterilním balení. Katétry se skladují v chladné, suché místnosti mimo teplo, chemické znečištění a přímé sluneční světlo.

ŽIVOTNOST BALÓNKU
Doporučená životnost embolektomického katétru je dva roky od datumu výroby, jelikož latexové výrobky (přírodní kaučuk) jsou velmi ovlivňovány a chátrají působením atmosféry. Klinické použití po datu exspirace není doporučeno z důvodu možného zhoršení kvality. Irigační katétry nemají toto expirační datum.

Venózní thrombektomický katétr

Průměr naplněného balónku: 19 mm
Maximální objem tekutin (ml): 4,0
Maximální objem plynu (ml): 6,25
Velikost (F): 10 F
Barva: Šedá
Délka: 80 cm
Použití: Venózní thrombektomie
Pokud máte dotazy ohledně produktu, neváhejte nás kontaktovat na emailu frank(@)mediatrade.cz.